Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trestné právo hmotné. Osobitná časť.

Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku, avšak môže zaujať aj širší okruh záujemcov o trestné právo a môže poslúžiť aj právnej praxi. 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici