Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie

Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku. Autori sa však domnievajú, že informácie v nej obsiahnuté by mohli byť užitočné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo a mohli by poslúžiť aj právnej praxi. Učebnica vychádza z právneho stavu k 1. septembru 2015.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici