Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici