Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici