Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stop!Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!

PUBLIKÁCIA NIE JE NA PREDAJ.

JE MOŽNÉ SI JU PREZENČNE VYPOŽIČAŤ V ŠTUDOVNI PRF. UMB ALEBO VYPOŽIČAŤ ABSENČNE V KNIŽNICI FAKULTY POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV. 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici