Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Základy zmenkového práva


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici