Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici