Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na jednotlivých fakultách UMB


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici