Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kristína Střelcová - Katarína Ševcová

KONANIE O SPÔSOBILOSTI NA PRÁVNE ÚKONY

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.07.05.2021.ssp.260-271

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na konanie o spôsobilosti na právne úkony, pričom zachytáva dôsledky novelizácie Civilného mimosporového poriadku a jeho súčasný problematický vzťah s Občianskym zákonníkom, ktorý doposiaľ neprešiel kompletnou rekodifikáciou. Príspevok približuje celé konanie od jeho začiatku až po vydanie rozhodnutia, zároveň sa zameriava aj na to, ako je upravené toto konanie vo viacerých zahraničných krajinách.

Kľúčové slová

Ľudské práva. Právny úkon. Spôsobilosť. Pozbaviť. Obmedziť. Mimosporové konanie.

Prílohy ku stránke: