Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Martin Francl

AUTORIZÁCIA DOKUMENTOV PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.50-60

Abstrakt

Autorizácia dokumentov je v súčasnosti pomerne často využívaný právny inštitút, ktorý slúži na prejavovanie vôle v elektronickom prostredí, a ktorý tiež zefektívňuje a zrýchľuje právne konania tým, že umožňuje ich presun do elektronického prostredia so zachovaním požadovaných právnych náležitostí. Obsah príspevku sa zameriava na opísanie inštitútu autorizácie podľa zákona o e-Governmente, jeho praktické využite a zodpovedá aj na určité otázky, ktoré sa pri aplikácii autorizácii dokumentov vyskytujú.

Kľúčové slová:

autorizácia, zákon o e-Governmente, elektronické podpisovanie

Prílohy ku stránke:
  1. Martin Francl.pdf Martin Francl (343 KB)