Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Peter Gabrik

INŠTITÚT VYDRŽANIA VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTÍ PO NOVOM

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.34-42

Abstrakt

Inštitút vydržania je zakotvený v právnom poriadku, s prestávkami a zmenami, z dôvodu jeho užitočnosti pri náprave nedostatkov v evidencii vlastníctva nehnuteľností. Hmotnoprávne je inštitút zakotvený v § 134 Občianskeho zákonníka. Na faktické zohľadnenie vydržania v evidencii katastra je však potrebný aj istý procesný postup. Preklenúť vydržanie do platnej evidencie katastra je dnes možné cez osvedčenie vyhlásenia o vydržaní alebo v prípade nesúhlasu posledných evidovaných vlastníkov - sporu, súdnou cestou. Ministerstvo spravodlivosti však chce zrušiť osvedčenie vyhlásenia o vydržaní a nahradiť ho súdnym konaním o potvrdení vydržania.

Kľúčové slová

Vydržanie. Nehnuteľnosti. Pozemky. Vlastnícke právo. Držba. Dobromyseľnosť. Dedičstvo. Slovenský pozemkový fond. Lesy SROV. Notár. Súdy. Poľnohospodárstvo. Orná pôda. Lesy. Vyporiadanie spoluvlastníctva.

Prílohy ku stránke:
  1. Peter Gabrik.pdf Peter Gabrik (343 KB)

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici