Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Marián Gešper

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/102/ES A PROBLEMATIKA JEDNOOSOBOVÝCH SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.43-59

Abstrakt

Problematika jednoosobových spoločností s r. o. je aktuálnou právnou otázkou, keďže spoločnosť s r. o. je najviac využívanou právnou formou obchodnej spoločnosti na Slovensku. Pre jednotlivca je možnosť založenia spoločnosti, v ktorej neručí za záväzky spoločnosti svojím súkromným majetkom, podstatne výhodnejšia. Smernica 2009/102/ES stanovuje implementáciu jej ustanovení do právnej úpravy členských štátov EÚ a tým aj existenciu spoločností s r. o. iba s jediným spoločníkom. Dispozitívne ustanovenia uvedenej smernice rovnako umožnili členským štátom vo svojom zákonodarstve zakázať tzv. reťazenie, alebo ho výrazne obmedziť. V tejto súvislosti chceme analyzovať reálne výsledky aplikačnej praxe Smernice 2009/102/ES.

Kľúčové slová

Obchodná spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným. Jednoosobová spoločnosť. Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS v oblasti práva obchodných spoločností z 21. decembra 1989 o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzením s jediným spoločníkom. Orgány jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Prílohy ku stránke:
  1. Marián Gešper.pdf Marián Gešper (405 KB)

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici