Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia slúži na zverejňovanie on-line výstupov z konferencii uskutočnených PrF UMB.

 

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici