Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PRO LEGAL: Deň študentov práva a doktorandov 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vedenie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s ELSA Banská Bystrica aj v tomto akademickom roku pripravilo pre študentov práva a doktorandov možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce na konferencii „PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2020“. 

Vedecká konferencia sa uskutoční dňa 20. marca 2020 pod záštitou dekana fakulty doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.

Z konferencie „PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2020“ bude vydaný recenzovaný ON-LINE zborník. 

Študentom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia pripomíname, že aktívnou účasťou na konferencii je možné získať 3 kredity v rámci povinne voliteľného predmetu Klinika právnej vedeckej činnosti.

Všetky ďalšie informácie nájdete v prílohách.

Tešíme sa Vašu účasť!

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici