Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PRO LEGAL: Deň študentov práva a doktorandov 2019

POZOR! Deadline na prihlásenie a odovzdanie príspevku predĺžený do 10.3.2019!

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vedenie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s ELSA Banská Bystrica aj v tomto akademickom roku pripravilo pre študentov práva a doktorandov možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce na konferencii „PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2019“.

Vedecká konferencia sa uskutoční dňa 25. marca 2019 pod záštitou dekana fakulty doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.

Z konferencie „PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2019“ bude vydaný recenzovaný ON-LINE zborník.

Všetky ďalšie informácie nájdete v prílohách.

Tešíme sa Vašu účasť!


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici