Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici