Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Akreditované študijné odbory pre habilitačné a vymenúvacie konanie

  • 3.4.10 Obchodné a finančné právo
  • tresné právo
  • občianske právo

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici