Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ponúkané akreditované študijné programy

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli priznané Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici práva na uskutočňovanie nasledujúcich študijných programov:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia Udeľovaný akademický titul
právo 1. denná 3 Bc.
právo 1. externá 4 Bc.
právo 2. denná 2 Mgr.
právo 2. externá 3 Mgr.
obchodné a finančné právo 3. denná 3 PhD.
obchodné a finančné právo 3. externá 4 PhD.
trestné právo 3. denná 3 PhD.
trestné právo 3. externá 4 PhD.
občianske právo 3. denná 3 PhD.
občianske právo 3. externá 4 PhD.

 

 Viac informácií dostupných v Informácie o štúdiu 2021/ 2022.