print

Ponúkané akreditované študijné programy

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

ponúka na akademický rok 2019/2020 nasledovné študijné programy: 

 

Fakulta

Študijné programy

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

PrF

Právo

Denná

Bc.

3

Banská Bystrica

PrF

Právo

Externá

Bc.

4

Banská Bystrica

PrF

Právo

Denná

Mgr.

2

Banská Bystrica

PrF

Právo

Externá

Mgr.

3

Banská Bystrica

PrF

Obchodné a finančné právo

Denná

PhD.

3

Banská Bystrica

PrF

Obchodné a finančné právo

Externá

PhD.

4

Banská Bystrica

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela