Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Podmienky prijatia pre akademický rok 2022/2023 - I., II., III. stupeň

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2022/2023:

bakalárske štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme)

magisterské štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme

doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe TRESTNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBČIANSKE PRÁVO (v dennej a externej forme)

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023 nájdete v priložených dokumentoch. 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky.  

 

Termín na podanie prihlášky na bakalársky stupeň štúdia (I. stupeň) je v 1. kole do 30. apríla 2022 a následne v 2. kole od 1. mája 2022 do 31. mája 2022.

Termín na podanie prihlášky na magisterský stupeň štúdia (II. stupeň) je do 30. júna 2022.

Termín na podanie prihlášky na doktorandský stupeň štúdia (III. stupeň) je do 31. mája 2022.