Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Magisterské štúdium - prihláška a prílohy

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom programe právo.

Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 30. júna 2024, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia: ‒ podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia, ‒ absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium. Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2023/2024.

 

Súčasťou prihlášky na magisterské štúdium (2. stupeň) je:

  • štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača)
  • overená kópia diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo
  • výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium (je povinný predložiť ako prílohu k prihláške absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte)

 

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

V prípade, že uchádzač ukončil bakalárske štúdium v príslušnom akademickom roku, predloží overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo spoločne s výpisom výsledkov štúdia z bakalárske štúdium na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB