Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Akreditované študijné programy - doktorandské štúdium

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli priznané Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici práva udeľovať akademický titul "PhD." (philosophiae doctor) absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia v nasledujúcich študijných programoch:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia Udeľovaný akademický titul
obchodné a finančné právo 3. denná 3 PhD.
obchodné a finančné právo 3. externá 4 PhD.
trestné právo 3. denná 3 PhD.
trestné právo 3. externá 4 PhD.
občianske právo 3. denná 3 PhD.
občianske právo 3. externá 4 PhD.

 

 Viac informácií dostupných v Akreditované študijné programy - doktorandské štúdium