Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. ročník Bc.

Posledná aktualizácia: 27.09.2021, 12.00 hod.

 

Vážení študenti,

upozorňujeme Vás na nasledovné zmeny vo zverejnenom rozvrhu hodín:

  • výučba predmetu Základy financií sa uskutoční dňa 13.11.2021 (sobota) v čase 8.00 - 14.00 hod.
  • výučba predmetu Právo Európskej únie sa presúva z termínu 16.10. na nový termín, a to 11.12.2021 (sobota) v čase 8.00 - 14.00 hod.

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici