Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Aká som študijná skupina/krúžok - denné štúdium?

Číslo študijnej skupiny, resp. krúžku si jednoducho pozriete v kóde svojho študijného programu. Čiže ak je Váš študijný program 1Právo120144, tak ste skupina číslo 4. Ak máte kód napr. 1Právo120145 ste skupina 5.

Prvé číslo je ročník, potom je názov študijného programu (Právo), potom je stupeň štúdia (1 - Bc., 2 - Mgr.), potom je rok vzniku (2014) a nakoniec číslo Vašej skupiny.

 

//PLATÍ IBA PRE DENNÉ ŠTÚDIUM, EXTERNÍ ŠTUDENTI KRÚŽKY NEMAJÚ//

Prílohy ku stránke: