Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozvrhy hodín denného štúdia na príslušný semester akademického roka pre jednotlivé stupne štúdia a jednotlivé ročníky nájdete v akademickom informačnom systéme AIS2.

Rozvrhy hodín externého štúdia na príslušný semester akademického roka pre jednotlivé stupne štúdia a jednotlivé ročníky nájdete v samostatných sekciách položky "Rozvrhy".

 

 

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici