Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nové ASPI

V záujme zvyšovania kvality vysokoškolského štúdia, ako aj zlepšovania dostupnosti údajov a materiálov potrebných pre štúdium práva nadviazala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluprácu so spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o., ktorá Vám sprístupní informačný systém „Nové ASPI“, využívaný všetkými právnickými profesiami.

Systém Vám ponúka okrem dostupnosti právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, vedeckých a odborných článkov, vestníkov aj monografickú literatúru, komentáre k právnym predpisom a mnoho iné.

Pre začatie využívania systému Nové ASPI je potrebná registrácia. Registračný systém vyžaduje, aby ste ako mailový kontakt uviedli Váš UMB mail. V opačnom prípade bude registrácia odmietnutá. Bližšie informácie, ako aj manuál k zaregistrovaniu sa nájdete v nižšie uvedených dokumentoch a v inštruktážnom videu dostupnom na https://www.youtube.com/watch?v=8ba1YG6a-Ww 

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici