print

Prehľad najnovších zmien zákonov s účinnosťou od SEPTEMBRA - OKTÓBRA 2021

Prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov zo septembra-októbra 2021. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.
sami o užitočnosti a unikátnosti tejto revolučnej novinky, ktorú nenájdete nikde inde!

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

Predpisy účinné od 1.10.2021

1. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 ZMENY (3) DS (1)
2. Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 ZMENY (7) DS (1)
3. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme č. 153/2013 ZMENY (2) DS (3)
4.  Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov č. 530/2011 ZMENY (3) DS (3)

 

Predpisy účinné od 5.10.2021

5. Zákon o Slovenskej akadémii vied č. 133/2002                  ZMENY (3)   ---

 

Predpisy účinné od 1.9.2021

6. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 ZMENY (1) DS (1)
7. Školský zákon č. 245/2008 ZMENY (3) DS (2)
8. Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (3)

DS (2)
9. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004 ZMENY (3)  DS (2)
10. Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 ZMENY (4) DS (1)
11. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme č. 153/2013 ZMENY (5) DS (3)
12. Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 ZMENY (4) DS (1)
13. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve č. 280/2017 ZMENY (5) DS (2)
14. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR č. 350/1996 ZMENY (13) DS (1)
15. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy č. 310/2021  NOVÝ PR.  DS (1)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od septembra - októbra 2021 nájdete tu: SEPTEMBER 2021 OKTÓBER 2021

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:

  • predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
  • môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
  • pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
  • v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
  • PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať

S pozdravom
Tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela