print

Prehľad najnovších zmien zákonov s účinnosťou od NOVEMBRA 2021

Prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z novembra 2021. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

NEZABUDNITE !! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou a legislatívou už dnes a zajtra!
Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 10.11 a 11.11.2021.
Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená! Preto si prostredníctvom registrácie zaistite miesto a to kliknutím na registračný link (registrácia je záväzná).

10.11.2021 (dnes) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
11.11.2021 (štvrtok) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

Predpisy účinné od 1.11.2021

1.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 

ZMENY (2)

 

2.

Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993

ZMENY (1)

DS (1)

3.

Zákon o NO poskytujúcich všeobecne prospešné služby č. 213/1997

ZMENY (2)

 

4.

Letecký zákon č. 143/1998

ZMENY (5)

 

5.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000

ZMENY (1)

 

6.

Zákon o Štátnej pokladnici č. 291/2002

ZMENY (3)

 

7.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (2)

DS (1)

8.

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja č. 172/2005

ZMENY (1)

DS (1)

9.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006

ZMENY (1)

DS (1)

10.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia č. 447/2008

ZMENY (3)

DS (1)

11.

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia č. 39/2013

ZMENY (7)

DS (3)

12.

Zákon o odpadoch č. 79/2015

ZMENY (43)

DS (2)

13.

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov č. 336/2015

ZMENY (13)

DS (1)

14.

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii č. 243/2017

ZMENY (30)

DS (1)

15.

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018

ZMENY (2)

DS (1)

16.

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov č. 302/2019

ZMENY (1)

DS (1)

17.

Zákon o obetiach trestných činov č. 217/2021

NOVÝ PR.

DS (1)

18.

Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti č. 368/2021

NOVÝ PR.

 

19.

Zákon o významných investíciách č. 371/2021

NOVÝ PR.

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od novembra 2021 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRUJUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISYPP, DÔVODOVÉ SPRÁVYDSa PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela