Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Prehľad najnovších zmien zákonov s účinnosťou od JANUÁRA - FEBRUÁRA 2022

Prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z januára-februára 2022. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že česká judikatúra pokrýva podstatne širšie spektrum právnych tém a teda aj právnych problémov veľmi zriedkavo riešených slovenskými súdmi, ako napr. autorské právo, práva akcionárov, poistné plnenia, náhrady škody, ekológia, poľovníctvo, doprava, pokuty, exekúcie a ďalšie desiatky právnych tém, na ktoré na Slovensku judikatúra takmer neexistuje, pričom slovenské súdy na českú judikatúru spravidla prihliadajú. Veríme, že Vám táto jedinečná inovácia pomôže rýchlo nájsť potrebnú informáciu a ušetriť množstvo času pri Vašej záslužnej a časovo veľmi náročnej práci. Presvedčte sa sami o užitočnosti a unikátnosti tejto revolučnej novinky, ktorú nenájdete nikde inde!

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

Predpisy účinné od 1.2.2022

1.

Živnostenský zákon č. 455/1991

ZMENY (1)

DS (1)

2.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995

ZMENY (1)

DS (1)

3.

Zákon o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003

ZMENY (98)

DS (1)

4.

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov č. 15/2005

ZMENY (16)

DS (2)

Predpisy účinné od 2.2.2022

5.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (3)

DS (1)

6.

Zákon o organizácii pracovného času v doprave č. 462/2007

ZMENY (23)

DS (2)

7.

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb č. 351/2015

ZMENY (7)

DS (2)

Predpisy účinné od 21.2.2022

8.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (1)

DS (2)

9.

Zákon o cestnej doprave č. 56/2012

ZMENY (22)

DS (1)

Predpisy účinné od 1.1.2022

10.

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry č. 154/2001

ZMENY (2)

DS (2)

11.

Zákon o súdoch č. 757/2004

ZMENY (1)

DS (1)

 

12.

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002

ZMENY (2)

DS (1)

13.

Trestný zákon č. 300/2005

ZMENY (2)

DS (3)

14.

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov č. 281/2015

ZMENY (1)

DS (2)

 

15.

Zákon o vysokých školách č. 131/2002

ZMENY (1)

 

16.

Zákon o štátnej správe v školstve č. 596/2003

ZMENY (38)

DS (5)

17.

Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003

ZMENY (27)

DS (3)

18.

Školský zákon č. 245/2008

ZMENY (3)

DS (2)

19.

Zákon o Fonde na podporu vzdelávania č. 396/2012

ZMENY (8)

DS (2)

20.

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY (33)

DS (1)

21.

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019

ZMENY (71)

DS (2)

 

22.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (5)

DS (1)

23.

Zákon o bankách č. 483/2001

ZMENY (8)

DS (4)

24.

Zákon o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001

ZMENY (18)

DS (1)

25.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (33)

DS (1)

26.

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca č. 462/2003

ZMENY (6)

DS (1)

27.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003

ZMENY (32)

DS (6)

28.

Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004

ZMENY (4)

DS (3)

29.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004

ZMENY (32)

DS (1)

30.

Daňový poriadok č. 563/2009

ZMENY (32)

DS (1)

31.

Zákon o finančnej správe č. 35/2019

ZMENY (90)

DS (1)

 

32.

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990

ZMENY (2)

DS (1)

33.

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008

ZMENY (58)

DS (3)

34.

Zákon o odpadoch č. 79/2015

ZMENY (58)

DS (3)

 

35.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (8)

DS (4)

36.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004

ZMENY (11)

DS (2)

37.

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004

ZMENY (15)

DS (3)

38.

Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004

ZMENY (21)

DS (4)

39.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011

ZMENY (51)

DS (2)

 

40.

Zákon o verejných kultúrnych podujatiach č. 96/1991

ZMENY (4)

DS (1)

 

41.

Zákon o životnom prostredí č. 17/1992

ZMENY (4)

DS (1)

42.

Zákon o vodách č. 364/2004

ZMENY (19)

DS (4)

 

43.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002

ZMENY (47)

DS (1)

44.

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje č. 302/2019

ZMENY (5)

DS (1)

Ostatné predpisy s účinnosťou od februára 2022 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela