Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Najnovšie zmeny zákonov z mája 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z mája 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.5.2023

 

 

1.

Zákon o petičnom práve č. 85/1990

ZMENY (6)

 

2.

Zákon o meste Košice č. 401/1990

ZMENY (6)

 

3.

Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde č. 229/1991

ZMENY (1)

 

4.

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR č. 350/1996

ZMENY (5)

 

5.

Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky č. 253/1998

ZMENY (2)

 

6.

Zákon o verejnom ochrancovi práv č. 564/2001

ZMENY (19)

 

7.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (1)

DS (2)

8.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003

ZMENY (6)

DS (1)

9.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (22)

DS (1)

10.

Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru č. 110/2004

ZMENY (3)

DS (1)

11.

Zákon o vodách č. 364/2004

ZMENY (14)

DS (5)

12.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (4)

DS (1)

13.

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004

ZMENY (1)

DS (1)

14.

Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004

ZMENY (2)

DS (1)

15.

Trestný zákon č. 300/2005

ZMENY (3)

DS (2)

16.

Trestný poriadok č. 301/2005

ZMENY (1)

DS (1)

17.

Zákon o príspevkoch na podporu náhr. starost. o dieťa č. 627/2005

ZMENY (1)

 

18.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž. zdr. postihnutia 447/2008

ZMENY (1)

DS (1)

19.

Zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR č. 544/2010

ZMENY (3)

DS (1)

20.

Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa č. 383/2013

ZMENY (1)

DS (2)

21.

Zákon o komisárovi pre deti č. 176/2015

ZMENY (9)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 20.5.2023

 

 

22.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018

ZMENY (5)

DS (2)

Ostatné predpisy s účinnosťou od mája 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici