Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Funkcia vyššieho súdneho úradníka na Okresnom súde Žilina

Okresný súd Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii vyšší súdny úradník.O

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba

Obsadzovaná funkcia: štátny radca – vyšší súdny úradník

Platové zaradenie: 7. platová trieda (1036,50 EUR)

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo

Ďalšie predpoklady:

- dosiahnutý vek 18 rokov

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby

- ovládanie cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo francúzsky)

- štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste v odbore štátnej služby 2.06 – Justícia môže vykonávať len občan Slovenskej republiky.

Celé oznámenie o vyhlásení výberového konania a podmienky zaradenia do výberového konania sú uverejnené na adrese: https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=15303

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 03. júna 2022 (vrátane).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela