Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE – 2. roč. Mgr. štúdia, denní študenti

Oznamujeme študentom 2. roč. denného magisterského štúdia, ktorí majú v letnom semestri tohto akademického roku absolvovať povinný predmet ako prenesenú študijnú povinnosť, že priebežné hodnotenie z takto prenášaných povinných predmetov nebude prebiehať, nakoľko v zmysle Harmonogramu štúdia na AR 2019/2020 nie je k dispozícii výučbová časť letného semestra, preto celkové hodnotenie týchto povinných predmetov bude prebiehať len ústnou formou v skrátenom skúškovom období (podľa Harmonogramu štúdia na AR 2019/2020).