print

Epi smart!

  

 

 

 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
prináša v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa

 

SYSTÉM EPI SMART

 

ŠKOLENIE K PRÁCI SO SYSTÉMOM EPI SMART PRE ŠTUDENTOV PRÁVNICKEJ FAKULTY UMB SA USKUTOČNÍ 

Dňa 23. 09.2019 o 10:30 hod. vo VEĽKEJ PREDNÁŠKOVEJ SÁLE

Školenie je POVINNÉ pre denných študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia!

 

 

Všetci noví študenti, ktorí sa od akademického roku 2019/ 2020 zapíšu na štúdium v dennej forme na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získajú ako nástroj k štúdiu zadarmo predplatený balík EPI smart  - odborného online systému právnych informácii EPI, ktorý bol špeciálne vytvorený a pripravený pre potreby štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Prístupové kódy do systému budú študentom rozdané priamo po skončení úvodného školenia.
 
Balík EPI smart obsahuje okrem základného obsahu a služieb  (Zbierka zákonov SR, právne predpisy EÚ, rozhodnutia súdov) aj ďalšie prémiové služby, akými sú vzory zmlúv a právnych podaní, dôvodové správy k zákonom, prípady z praxe a iné užitočné materiály.
 
Cieľom programu, ktorý bol vytvorený v spolupráci s partnerom Poradca podnikateľa je čo najviac priblížiť teoretickú výučbu práva reálnym potrebám praxe a zároveň efektívne reagovať na požiadavky budúcich zamestnávateľov.
 
V rámci EPI smart každý denný študent získa zadarmo: prémiový prístup k balíku EPI  s individuálnymi prístupovými údajmi na celý akademický rok 2018/2019, odborné preškolenie k obsahu a funkciám systému EPI, možnosť poradenstva a konzultácií.

 

 

 

 

 

 

 www.epi.sk

odborný online systém právnych a ekonomických informácií

 

 

Prílohy ku stránke:
  1. epismart.pdf epismart.pdf (270 KB)
  2. Leták.pdf Leták.pdf (705 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela