print

Odovzdanie diplomov - oznam

Vážení absolventi bakalárskeho externého štúdia,

na Študijnom oddelení sú pripravené diplomy na odovzdanie absolventom bakalárskeho externého štúdia PrF UMB v AR 2020/2021 - augustový termín. Diplomy si môžete prísť  prevziať osobne, resp. splnomocniť inú osobu, ktorá musí mať úradne overené splnomocnenie na tento úkon. Diplomy nie je možné zasielať poštou.

Eva Kukulová

referentka pre pedagogickú činnosť -  externé štúdium

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela