Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

AKTUALIZOVANÉ - Neotvárané predmety v LS 2022/2023

V prílohe nájdete zoznam predmetov, ktoré sa nebudú otvárať v letnom semestri AR 2022/2023.

 

POZOR! - v dennom štúdiu pribudol medzi neotvárané predmety v Bc. štúdiu v LS 2022/2023 aj predmet Právo medzinárodných zmlúv. Prosím teda študentov, aby túto dodatočnú informáciu brali do úvahy pri žiadosti o úpravu svojho zápisného listu v Bc. štúdiu.

 

Na dôvažok chcem informovať všetkých "dotknutých študentov", ktorí si zámerne doteraz na LS zapísali len povinné predmety a ostatné si ponechali "na potom, keď bude hotový rozvrh"..., že Vašou povinnosťou v zmysle Študijného poriadku PrF UMB je vždy na začiatku akademického roka si zapísať všetky predmety na CELÝ akademický rok!!! Ak ste tak neurobili, sami ste sa svojim "nekonaním" vystavili situácii, že nemáte kompletné zápisné listy a za vzniknutú situáciu si zodpovedáte Vy osobne. Upozorňujem, že zápis predmetov v obodbí od 06.02.2023 do 19.02.2023 je v Harmonograme štúdia na AR 2022/2023 jasne deklarovaný ako výlučne "spresňujúci zápis" - teda len pre tých študentov, ktorým by pre nedostatok kreditov hrozilo vylúčenie zo štúdia! Harmonogram štúdia je riadne zverejnený na webstránke fakulty od minulého akademického roka a nevedomosť, prípadne ignorovanie tejto závažnej informácie o spresňujúcom zápise Vás nijako neospravedlňuje. Každý študent sa má riadiť študijnými predpismi a tieto rešpektovať. 

V uvedenom zmysle apelujem, aby ste mali určitú sebareflexiu, nevypisovali nám rôzne ladené maily a nesťažovali nám prácu s dodatočnou administráciou Vami zanedbaných zápisných listov.

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

prodekanka pre PgČ

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB