Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernice

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.10.2021 nadobudla účinnosť nová Smernica 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej znenie nájdete v prílohe.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici