Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Smernice

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.10.2021 nadobudla účinnosť nová Smernica 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej znenie nájdete v prílohe.