Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Sprievodca štúdiom

Sprievodca štúdiom na príslušný akademický rok sa nachádza v prílohe a delí sa na univerzitnú časť a fakultnú časť.

V univerzitnej časti nájdete všeobecné informácie týkajúce sa štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vo fakultnej časti Sprievodcu štúdiom zameranej konkrétne na Právnickú fakultu UMB nájdete:

 • úvodný príhovor dekana PrF UMB
 • poslanie fakulty, akreditované študijné programy a profil absolventov jednotlivých stupňov štúdia
 • etický kódex študenta PrF UMB
 • akademické orgány a akademických funkcionárov PrF UMB
 • zoznam a charakteristiku katedier (vrátane vyučujúcich a katedrami zabezpečovaných predmetov)
 • harmonogram štúdia na príslušný akademický rok
 • odporúčané štúdijné plány pre jednotlivé stupne a formy štúdia
 • predmety ponúkané v cudzích jazykoch (pre študentské mobility)
 • študijný poriadok 
 • informácie pre študentov so špecifickými potrebami
 • informácie a predpisy týkajúce sa rigorózneho konania (rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce)
 • organizácie pôsobiace pri PrF UMB
 • zoznam a kontakty na zamestnancov PrF UMB
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela