Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

TERMÍNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY NA EXTERNÉ ŠTÚDIUM - PREDĹŽENÉ!!!
 
do 31. júla 2020

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici