print

Etický kódex študenta

Etický kódex študenta nájdete v prílohe.

 

Zoznam členov etickej komisie UMB:

Predseda:

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Členky a členovia:

doc. PhDr. Martina Martinkovičová, PhD.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.                                

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.                         

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.                                                             

JUDr. Mária Karlíková                                                   .

JUDr. Katarína Ševcová, PhD.                                                                  

PhDr. Martina Straková                                                                                            

Tajomníčka:

Mgr. Srnková Mária

 

Zoznam členov etickej komisie študentov UMB

 

      EF         Milan Rybovič

FF

Bc. Lukáš Moravec (predseda)

FPVMV

Bc. Kristína Kiššová

FPV

Bc. Jana Zemenčíková

PF

Michaela Segeďová

PrF

Dominika Mokrá

Tajomník

 Zuzana Hrušková

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB