Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Školitelia

Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia na funkčnom mieste docenta a profesora alebo výskumní pracovníci s vedecko-kvalifikačným stupňom I alebo II, hosťujúci profesor, prípadne iní odborníci.

Menný zoznam školiteľov:

 

Pč.

Študijný program - obchodné a finančné právo

1.

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

2.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

3.

Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

4.

Prof. Mykola Sidak, DrSc.

5.

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

6.

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

7.

Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

8.

Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

9. Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 

Pč.

Študijný program - trestné právo

1.

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

2.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

3.

Doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

4.

Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

5.

Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

  

Pč.

Študijný program - občianske právo

1.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

2.

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

3.

Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

4.

Doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

5.

Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici