print

Školitelia

Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia na funkčnom mieste docenta a profesora alebo výskumní pracovníci s vedecko-kvalifikačným stupňom I alebo II, hosťujúci profesor, prípadne iní odborníci.

Menný zoznam školiteľov:

 

Pč.

Študijný program - obchodné a finančné právo

1.

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

2.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

3.

Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

4.

Prof. Mykola Sidak, DrSc.

5.

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

6.

Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

7.

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

8.

Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

 

Pč.

Študijný program - trestné právo

1.

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

2.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

3.

Doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

4.

Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

5.

 

6.

 

7.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela