print

Odborové komisie

Členovia odborovej komisie v študijnom programe Občianske právo


Predseda odborovej komisie

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. 

Členovia odborovej komisie

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. 


Členovia odborovej komisie v študijnom programe Obchodné a finančné právo


Predseda odborovej komisie

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

Členovia odborovej komisie

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD.

prof. Mykola Sidak, DrSc.

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. 


Členovia odborovej komisie v študijnom programe Trestné právo


Predseda odborovej komisie

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 

Členovia odborovej komisie

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela