print

Odborové komisie

Členovia odborovej komisie v štud. programe obchodné a finančné právo:

 

Predseda odborovej komisie:

1. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

Členovia:

2. Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 

3. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

4. Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

5. Prof. Mykola Sidak, DrSc.

6. Prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD.

7. Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

8. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

 

Členovia odborovej komisie v štud. programe trestné právo:

 

Predseda odborovej komisie:

1. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 

Členovia:

2. Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

3. Doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

4. Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

5. Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

6. Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

7. Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

 

Členovia odborovej komisie v štud. programe občianske právo:

  

Predseda odborovej komisie:

1. Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. 

Členovia:

2. Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

3. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

4. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

5. Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

6. Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

7. Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela