print

Odborové komisie

Členovia odborovej komisie v štud. programe obchodné a finančné právo:

 

Predseda odborovej komisie:

1. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

Členovia:

2. Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

3. Prof. Mykola Sidak, DrSc.

4. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

5. Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

6. Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

7. Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

8. Doc. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD.

 

Členovia odborovej komisie v štud. programe trestné právo:

 

Predseda odborovej komisie:

1. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 

Členovia:

2. Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

3. Doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

4. Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

5. Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

6. Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

7. Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela