print

Odborová komisia

Členovia odborovej komisie v štud. programe obchodné a finančné právo: 

 

1. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

2. Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

3. Prof. Mykola Sidak, DrSc.

4. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

5. Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

6. Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

7. Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

8. Doc. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela