print

Doktorandské štúdium

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

č.d. 121/1. poschodie
telefón: 048 446 3110; 3121
e-mail: eva.kukulova@umb.sk; jana.semjanova@umb.sk

PRODEKANKA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

JUDr. Tatiana Kubincová, PhD. |
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť 
Odborná asistentka 
tatiana.kubincova@umb.sk
247 
048 446 3247

REFERENT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium Bc., Mgr., III. stupeň - odbor Obchodné a finančné právo, Občianske právo 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3121, 0918 610 132

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - externé štúdium Bc., Mgr., III. stupeň odbor Trestné právo 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3110, 0918 901 724

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela