print

Doktorandské štúdium

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

č.d. 121/1. poschodie
telefón: 048 446 3222
e-mail: eva.patrasova@umb.sk

PRODEKANKA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. |
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť 
Odborná asistentka 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
048 446 3169

REFERENT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium Bc., Mgr., III. stupeň - odbor Obchodné a finančné právo, Občianske právo 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3121, 0918 610 132

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela