print

Doktorandské štúdium

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

č.d. 121/1. poschodie
telefón: 048 446 3222
e-mail: eva.patrasova@umb.sk

PRODEKANKA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. |
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť 
Odborná asistentka 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
048 446 3169

REFERENT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:

Eva Patrášová |
Eva Patrášová
Referentka, Študijné oddelenie - doktorandské štúdium a denné štúdium - II. roč. Bc. 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Eva.Patrasova@umb.sk
č. 121 
048 446 3222, 0918 901 720

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela