Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Obchodné a finančné právo

Absolvent študijného programu Obchodné a finančné právo je, na základe štúdiom získaných teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe, spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať obchodno-právne a finančno-právne problémy a problémy interdisciplinárneho charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a formovať vedecky zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia pre prax, ako aj rozvoj vedy obchodného a finančného práva v národnom, európskom a medzinárodnom meradle, rešpektujúc pri tom ústavné, etické a ľudské princípy života spoločnosti.

Okrem toho je schopný na vedeckej úrovni riadiť tím odborníkov z oblasti obchodného a finančného práva, ale aj príbuzných odborov vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení obchodno-právnych a finančno-právnych problémov v súvislosti s rôznorodosťou, stavom a úrovňou na národnej a nadnárodnej úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh.

Na základe vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších poznatkov z odbornej literatúry v oblasti obchodného a finančného práva a príbuzných odborov, medzinárodných právnych dokumentov, právnych aktov EÚ, rozhodnutí ESĽP, rozhodnutí Ústavného súdu SR a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého skúmania a je spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB