Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR má Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici priznané práva udeľovať akademické tituly "doktor" (philohophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme týchto študijných programoch v študijného odboru Právo: 

  • Občianske právo
  • Obchodné a finančné právo
  • Trestné právo