Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Študentský život na PrF UMB

Právnická fakulta UMB ponúka študentom a študentkám nielen kvalitné vzdelanie, ale aj bohaté možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

  • V oblasti športových aktivít ponúka UMB študentom a študentkám možnosť vybrať si z bohatej ponuky športových klubov, ktorú reprezentuje Atletický klub, Karate klub, ktorý je zameraný aj na iné bojové umenia, Klub džuda, Gymnastický klub, či Basketbalový klub. Na outdoorové aktivity študentov sú určené kluby HOROKLUB a Klub TRIAN zameraný na triatlon a plaveckú činnosť. Pre realizáciu všestranných pohybových aktivít je študentom určený tiež Klub Športu pre všetkých, ktorý ponúka aktivity zahŕňajúce plaváreň, športové hry – floorball, futbal, volejbal, fitnes – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle univerzity na tomto odkaze: https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/sportove-kluby-umb/sportovy-klub-umb.html

  • V oblasti umeleckého vyžitia študentov fungujú na UMB tri umelecké súbory: Univerzitný zmiešaný spevácky zbor Mladosť, Univerzitný folklórny súbor Mladosť a Komorný orchester Mladosť. Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS.

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle univerzity na tomto odkaze: https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/umelecke-telesa.html 

  • Tanečná škola University Dance Center prináša rôzne tanečné a pohybové kurzy, a to: Ľudové tance, Spoločenské tance, Latino Lady Style, Ľudovky pre devy, Female Fusion, Zumbu a Jogu.

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle: https://www.unidc.sk/mesto/banska-bystrica/

  • Špeciálne pre študentov právnickej fakulty, ktorí majú záujem o rozvoj svojich osobnostných schopností, sa ponúka možnosť stať sa členom občianskeho združenia pôsobiaceho pri právnickej fakulte INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z. Základným cieľom združenia je prispievať k rozvoju a propagácii vysokoškolského vzdelávania a právnych vied, ako aj k výskumu chránených záujmov a protispoločenskej činnosti vo verejnom a privátnom sektore.

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle právnickej fakulty na tomto odkaze: https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/pre-verejnost/institutum-legis-banska-bystrica-o-z.html

  • Študenti právnickej fakulty, ktorí majú záujem o rozvoj svojich argumentačných a prezentačných schopností, majú možnosť zapojiť sa do fungovania študentských organizácií pôsobiacich pri UMB, akými sú ELSA – Európske združenie študentov práva, ktorá pôsobí ako nezávislá, nepolitická a nezisková organizácia združujúca viac ako 35 000 študentov a absolventov práva v 40 krajinách celého sveta a vo viac ako 200 lokálnych skupinách, ďalej tiež Študentský parlament UMB, ktorého hlavným poslaním je najmä presadzovanie a ochraňovanie záujmov študentov UMB, AIESEC, ESN – Erasmus Student Network, EnviroFuture, JEF SLOVAKIA, či Mládež v akcii.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/studentske-organizacie.html

  • Viac ako 20 rokov UMB aktívne spolupracuje s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bystrici, ktoré motivuje študentov a študentky k zapojeniu sa do vlastných dobrovoľníckych programov, ale aj do dobrovoľníckych programov iných organizácií a podporuje ich angažovanosť v komunite.

Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

  • Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. UMB je ako jediná univerzita na Slovensku miestnym centrom tejto ceny. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.dofe.sk/

Okrem aktivít ponúkaných priamo právnickou fakultou a UMB poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo prostredníctvom sociálnych sietí a informačných tabúľ v priestoroch fakulty.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB