doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Kontakt

  • Bývalí zamestnanci
  • Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
232

Telefón:
048 446 3232

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda08:00 - 11:30
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultácie je potrebné sa vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Profesijná charakteristika

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1982. Rigoróznu skúšku zložila v roku 1998. Doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo ukončila v roku 2005 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Habilitačné konanie skončila na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2011 vymenovaním za docentku v odbore obchodné a finančné právo.  Od roku 1982 pracovala ako právnička v podniku štátneho obchodu Domáce potreby Banská Bystrica, neskôr ako vedúca personálneho, mzdového a právneho oddelenia. Pomáhala pri zakladaní Banky Slovakia, a. s., kde neskôr pôsobila ako riaditeľka odboru práva a auditu. Od roku 1998 vykonávala právnickú prax ako komerčná právnička, v súčasnosti pôsobí ako advokátka. Od roku 1998 pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte financií UMB v Banskej Bystrici, neskôr od roku 1999 až do súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.  Je autorkou niekoľkých monografií a učebných pomôcok, ako aj veľkého množstva odborných a vedeckých článkov.  Je členkou odborovej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ Košice, Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 

Kontaktný formulár

=
232
048 446 3232
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela