doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Kontakt

  • Bývalí zamestnanci
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
165

Telefón:
048 446 3165

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok11:30 - 13:50
Piatok-

Profesijná charakteristika

     Doc. JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.  Absolvoval magisterské štúdium v odbore právo a magisterské štúdium v odbore filozofia. V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU (PhD.) Roku 2015 ukončil doktorandské štúdium na Právnickej fakulte TU v Trnave (PhD.) V roku 2017 sa habilitoval na Právnickej fakulte UK v Bratislve v študijnom odbore Teória a dejiny štátu a práva (doc.)

     Absolvoval viacero študijných a vedecko-výskumných pobytov v Moskve, Berlíne, Innsbrucku, New Yorku, Prahe, Istanbule, Honolulu. Je držiteľom jazykového certifikátu C1 z jazyka nemeckého, C1 z jazyka ruského a C1 z jazyka anglického.

     Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a  vedeckých štúdií a odborných článkov. V minulosti sa zameriaval  najmä na otázky štátu a práva v prvej polovici 20. storočia. V súčasnosti sa venuje najmä otázkam vývoja právnej terminológie v slovanských jazykoch a na základe jazykovedných metód skúmania praslovančiny a staroslovienčiny rekonštruuje veľkomoravské právo predcyrilometodského obdobia. Momentálne pôsobí na pôde Právnickej fakulty UMB.

     Je delegátom Slovenskej republiky v Legislatívnom výbore Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives so sídlom v Bruseli. Je držiteľom potvrdenia Národného bezpečnostného úradu o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.

Kontaktný formulár

=
165
048 446 3165
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela